stronginthelord_smallThời nhỏ, chúng ta ai cũng được học bài học lịch sử xa xưa về truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương, là một thứ vũ khí lợi hại đã giúp cho nước Âu Lạc (tiền thân của Việt nam) giành chiến thắng trong những cuộc tấn công của giặc ngoại xâm phương Bắc.

Còn trong lịch sử hiện đại, cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau khi bom nguyên tử được chế tạo ra, Nhật bản đã phải nếm mùi sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của nó, đến nỗi mất hết ý chí chống cự, mà phải đầu hàng sớm kết thúc chiến tranh.

Ưu thế về vũ khí luôn đảm bảo ưu thế cho quân đội trong bất kỳ cuộc tranh chấp nào, cho nên không lạ gì mà thế giới không ngừng chạy đua vũ trang, chi những khoản tiền khổng lồ để trang bị cho quân đội mình được tiên tiến nhất.


Phat trien nguoi lanh daoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ hai (D2):

D2. PHÁT TRIỂN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Tác giả: Brian Houston


gutenberg_bible_Là quyển sách được xuất bản nhiều nhất và tái bản nhiều lần nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới, và cũng là quyển sách cổ nhất thời hiện đại vẫn được đông đảo người đọc và trích dẫn thường xuyên hàng ngày.

Ngay từ khi mới được viết ra, quyển sách này đã lập tức trở thành quyển sách được ưa thích nhất và phổ biến nhất, đến nỗi tên của nó mà chúng ta biết ngày nay là bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy-lạp với nghĩa đơn giản là “quyển sách”. Ai chưa đọc “quyển sách” này là chưa đọc sách?

 


Quyen nang cua su cau nguyenXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ nhất (B1):

 

B1. QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
Tác giả: Dr. Dick Eastman


Sự phục hòaXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ ba (D3):

D3. SỰ PHỤC HÒA

Tác giả: Dr. A. R. Bernard

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru