Lời Chúa hôm nay

Giăng 11:25
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Đọc Kinh thánh hôm nay

Dân số 14-16
Mác 3

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc
Vào những giây phút này (music)

Lưu lượng người đọc

Today1985
Yesterday1553
This month28151
Total2101188

6
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập