Lời Chúa hôm nay

Ma-thi-ơ 4:4
Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.

Đọc Kinh thánh hôm nay

Thi thiên 60
Châm ngôn 28-29
Rô-ma 16

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc
Vào những giây phút này (music)

Lưu lượng người đọc

Today45
Yesterday1323
This month44621
Total2257300

4
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập