Lời Chúa hôm nay

Ma-thi-ơ 18:15
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

Đọc Kinh thánh hôm nay

Thi thiên 81
Đa-ni-ên 3-4
Khải huyền 17

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc
Vào những giây phút này (music)

Lưu lượng người đọc

Today107
Yesterday1806
This month8336
Total2450014

18
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập