Lời Chúa hôm nay

Ma-thi-ơ 18:15
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

Đọc Kinh thánh hôm nay

2 Sa-mu-ên 11-12
Thi thiên 51
Ma-thi-ơ 23

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc

Lưu lượng người đọc

Today325
Yesterday1449
This month39207
Total2209698

10
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập