Lời Chúa hôm nay

Phi-líp 4:8
Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

Đọc Kinh thánh hôm nay

Thi thiên 107
Ê-sai 63-64
Giăng 2

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc

lỗi

There was a problem loading image 0.jpg

Lưu lượng người đọc

Today1140
Yesterday1707
This month34779
Total2343922

14
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập