Lời Chúa hôm nay

Hê-bơ-rơ 4:12
Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Đọc Kinh thánh hôm nay

Gióp 30
Thi thiên 120
Ga-la-ti 3-4

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc

Lưu lượng người đọc

Today921
Yesterday1534
This month47712
Total2532895

57
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập