Lời Chúa hôm nay

Giăng 17:17
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.

Đọc Kinh thánh hôm nay

2 Các vua 15-16
Ô-sê 1
Hê-bơ-rơ 1

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc

Lưu lượng người đọc

Today1215
Yesterday1665
This month41644
Total2304144

32
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập