Lời Chúa hôm nay

Tít 3:5
không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh

Đọc Kinh thánh hôm nay

1 Sa-mu-ên 17
Thi thiên 9
Ma-thi-ơ 2

Đăng ký lịch đọc

Tên
E-mail
Bản Kinh thánh
Lịch đọc
Gửi lịch đọc vào Email?
Gửi Câu Kinh thánh mỗi ngày vào Email?
Ngày bắt đầu Lịch đọc

Lưu lượng người đọc

Today1511
Yesterday2117
This month10204
Total2804662

55
Online

Bản đồ bạn đọc

Thời tiết

YoWindow.com Forecast by yr.no

Đăng nhập