Sự chữa lành - có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mọi người không? Quan điểm của Đức Chúa Trời về tật bệnh là như thế nào? Có phải sự chữa lành là một phần trong mạng lệnh Tin lành? Các sứ đồ đã tin và làm theo như thế nào? Chúng ta có thể tin và làm theo như thế nào?

Xin giới thiệu với các bạn một quyển sách về chủ đề chữa lành giúp bạn tự học Kinh thánh và trả lời cho những câu hỏi đó:


Motroi

ORAL ROBERTS - Tác giả của quyển sách này là một trong những "tướng lĩnh" của Đức Chúa Trời trong thời nay. Có thể đọc thông tin chi tiết về mục vụ của ông tại địa chỉ sau: http://www.orm.cc

Một quyển sách giải đáp nhiều thắc mắc và giúp cho chúng ta đạt đến sự cầu nguyện với đầy quyền năng của Thánh Linh.


nguoi-dan-ba-hanh-phuc-1Đây là quyển sách rất có giá trị vì nó không phải là lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tế. Đây là từng trải của một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau, giống như từng trải của nhiều người Việt Nam trên con đường theo Chúa.

Tôi hết lòng giới thiệu quí độc giả Việt Nam quyển sách nầy và xin quí vị tiếp tay giới thiệu quyển sách nầy cho nhiều người cùng đọc. Ước mong Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dẫn quí vị đến nguồn hạnh phúc mà chỉ có Chúa Giê-xu có khả năng ban cho những người đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Muốn thật hết lòng.


Carlos Annacondia
NẦY SATAN, HÃY NGHE ĐÂY!
Việc Thi Hành Uy Quyền Trên Satan trong Danh Chúa Jêsus

Quyển "Nầy Satan, Hãy Nghe Đây!" trong tương lai rất có thể sẽ được xem là một trong những quyển sách phục hưng quan trọng nhất, nếu không nói là cuốn sách quan trọng nhất của thập kỷ nầy".
- C. Peter Wagner


Đây là một quyển sách nhỏ chia xẻ vè một chủ đề rất cần thiết với mỗi một cơ-đốc nhân - báp-têm Đức Thánh Linh và sống với quyền phép của Chúa Trời.

Lu-ca đoạn đoạn 24
46. Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
47. và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,
49. còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru