Mục sư Yonggi Cho kể lại về việc mình đã được cứu như thế nào. Nguyên bản có tựa đề là "Khi Phật không trả lời". Có lẽ là Việt nam ta có nhiều người cũng gần với hoàn cảnh và tâm trạng này. Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


Mời các bạn đọc về một khía cạnh đặc biệt cần thiết của đời sống một cơ-đốc nhân trưởng thành. Đặc biệt cần bởi vì mỗi một cơ-đốc nhân chúng ta được kêu gọi trở thành những người rao giảng sự bình an, làm hoà con người với Đức Chúa Trời.

Nhưng ma quỉ dùng sự xung đột làm môt vũ khí hung bạo nguy hiểm để phá vỡ sự bình an trong đời sống nhiều con cái Chúa, không cho họ đạt được đầy đủ phước hạnh của sự bình an hoà thuận, và qua đó nó khiến họ trở nên vô cùng yếu ớt, không hiệu quả trong sứ mạng làm hoà của mình.


Một quyển sách nhỏ giúp chúng ta tỉnh táo vượt qua được sự chán nản bực tức khi gặp thử thách, khi trông đợi để nhận được lời hứa, khi đối đầu với những thất bại tạm thời, hoặc khi có điều này điều kia xảy ra không như ý chúng ta mong muốn. Đây là một vũ khí thường được ma quỉ xử dụng để cắn trộm và làm cho tiêu hao sức lực đức tin và sự xức dầu của tín đồ ...

Mỗi một cơ-đốc nhân muốn trở nên trưởng thành đều cần phải biết cách chiến thắng loại cám dỗ này. Để không lằm bằm và lại quay lại 40 năm đồng vắng thêm nữa :-)


Đây là một quyển sách nhỏ bày tỏ một cách ngắn gọn và súc tích những kinh nghiệm thực tế trong việc chứng đạo. Do mục sư Trần Đình Ái chọn lọc và gửi tặng bạn đọc - những người có lòng nóng cháy với công việc truyền giảng...
Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


© 1999-2017 Tinlanh.Ru