Lời Chúa đáp

Bạn nói: "Điều đó là không thể"
Chúa đáp: "Mọi sự là có thể" (Lu-ca 18:27)

Bạn nói: "Con đã quá mệt mỏi"
Chúa đáp: "Ta cho con được yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Bạn nói: "Chẳng có ai thực sự yêu tôi"
Chúa đáp: "Ta yêu con" (Giăng 3:16 và 13:34)

Bạn nói: "Con không tiếp tục được"
Chúa đáp: "Ân điển của Ta đủ cho con" (2 Cô-rinh-tô 12:9, Thi-thiên 91:15)

Bạn nói: "Con không hiểu phải làm thế nào"
Chúa đáp: "Ta sẽ dẫn dắt các nẻo của con" (Châm ngôn 3:5-6)

Bạn nói: "Con không làm nổi"
Chúa đáp: "Con làm được mọi sự" (Phi-líp 4:13)

Bạn nói: "Con chẳng có khả năng"
Chúa đáp: "Ta có khả năng" (2 Cô-rinh-tô 9:8)

Bạn nói: "Sẽ chẳng có lợi ích gì đâu"
Chúa đáp: "Mọi sự hiệp lại là có ích" (Rô-ma 8:28)

Bạn nói: "Con không thể tha thứ cho mình được"
Chúa đáp: "Ta tha thứ cho con!" (1 Giăng 1:9; Rô-ma 8:1)

Bạn nói: "Con không điều hành được công việc"
Chúa đáp: "Ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con!" (Phi-líp 4:19)

Bạn nói: "Con sợ lắm"
Chúa đáp: "Ta chẳng cho con một tâm thần nhút nhát" (2 Ti-mô-thê 1:7)

Bạn nói: "Con bao giờ cũng lo lắng và thất bại"
Chúa đáp: "Hãy trao mọi gánh lo lắng cho Ta" (2 Phi-e-rơ 5:7)

Bạn nói: "Con không có đủ đức tin"
Chúa đáp: "Ta đã ban cho mỗi người một lượng đức tin" (Rô-ma 12:3)

Bạn nói: "Con không đủ khôn ngoan"
Chúa đáp: "Ta đã ban cho con sự khôn ngoan" (1 Cô-rinh-tô 1:30)

Bạn nói: "Con cảm thấy cô đơn"
Chúa đáp: "Ta chẳng hề lìa con, chẳng hề bỏ con" (Hê-bơ-rơ 13:5)

(st. theo Cathe Francis)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru