Đời sống không có xung đột (e-book)

Mời các bạn đọc về một khía cạnh đặc biệt cần thiết của đời sống một cơ-đốc nhân trưởng thành. Đặc biệt cần bởi vì mỗi một cơ-đốc nhân chúng ta được kêu gọi trở thành những người rao giảng sự bình an, làm hoà con người với Đức Chúa Trời.

Nhưng ma quỉ dùng sự xung đột làm môt vũ khí hung bạo nguy hiểm để phá vỡ sự bình an trong đời sống nhiều con cái Chúa, không cho họ đạt được đầy đủ phước hạnh của sự bình an hoà thuận, và qua đó nó khiến họ trở nên vô cùng yếu ớt, không hiệu quả trong sứ mạng làm hoà của mình.

Trong quyển sách dưới đây, bà Joyce Meyer đã bộc lộ ra chân tướng của tà linh xung đột và chỉ cho chúng ta phương cách chiến thắng được nó.

Mời các bạn download về để đọc và chia xẻ với những người khác.

Đời sống không có xung đột (e-book)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru