Báp-têm nước 28-6-2014

Baptem-62014-002
Báp-têm nước tại Hội thánh Moscow Good News Church lần này thật đông vui, có 9 anh chị em người Việt được cùng dự với Hội thánh chính.

Với lòng trông đợi Chúa, ACE đến từ sớm cùng nhau cầu nguyện, và biệt lòng mình ra cho nghi lễ thiêng liêng này.

Hiểu rằng Chúa sẽ hiện diện và ấn chứng cho đức tin của những tín đồ mới tin nhận Chúa, hôm nay vâng lời Ngài chịu báp-têm. Họ công bố đức tin mình, tiếp nhận Giao Ước Mới, kết hiệp với Hội thánh của Đấng Christ.

Và họ đến với nước cũng để chôn vùi con người cũ của mình, hòa làm một với sự chết và sự sống lại của Chúa Jê-sus, để nhờ quyền phép Chúa mà sống cuộc đời mới trong ân điển Đức Chúa Trời, lấy lương tâm tốt lành mà hầu việc Ngài...

Và thật từ đầu buổi, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh đã động chạm nhiều tấm lòng ngóng đợi, ACE chịu báp-têm xong đã cầu nguyện và được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay sau đó, nhiều người được quyền phép Chúa động chạm và chữa lành...

Với tấm lòng được Chúa ấn chứng về sự tha thứ và thanh tẩy, được chữa lành, được đổ đầy... ACE hãy bắt đầu tươi mới, thắp sáng đức tin mình thật sự tỏa chiếu sự sáng Chúa cho thế gian, như ý nghĩa của món quà kỷ niệm - là cây nến mà mỗi người đã được tặng ngày hôm nay!

A-men!

P.S. Chúng ta cầu nguyện và tin tưởng rằng báp-têm lần sau sẽ tổ chức ngay tại tòa nhà mới mà Chúa đã ban cho Hội thánh Moscow Good News Church sắp được khánh thành!

{gallery}stories/site/tintuc/hoithanhmoscow/baptem62014{/gallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru