Lễ khánh thành tòa nhà Hội thánh Moscow Good News Church

01-khanhthanhHT
Cảm tạ Chúa! Nhờ ân điển kỳ diệu Ngài mà một đỉnh núi mới đã được chinh phục! Tòa nhà Hội thánh Moscow Good News Church đã chính thức khánh thành và được biệt dâng cho Đức Chúa Trời!

Mục sư Rick Renner đã khai mạc buổi lễ bằng sự kiện cắt băng khánh thành, sau đó tòa nhà được tổng giám mục cầu nguyện xức dầu biệt riêng ra cho CHÚA, trước sự chứng kiến và những lời chúc phước của nhiều đại diện chính quyền trung ương và thành phố, cùng các mục sư giáo sĩ đến từ những Hội thánh bạn tại Nga, Ukrain, Litva, và cả từ Việt nam nữa. Những lời chúc phước đều mang sứ điệp giống như lời tiên tri về sự hầu việc Chúa của Hội thánh sẽ được Chúa nhấc lên một tầm cao mới!

Xin giới thiệu video Lễ khánh thành và cầu nguyện biệt dâng tòa nhà:

Hòa cùng niềm vui với Hội thánh chính, những con cái Chúa từ Hội thánh Việt nam đã đến nhận sự xức dầu tươi mới, với cả đức tin và hy vọng hướng tới những điều kỳ diệu Chúa sẽ làm để cứu và phấn hưng cộng đồng Việt nam tại nước Nga qua chính Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va!

Ha-lê-lu-ja!!!

{gallery}stories/site/tintuc/hoithanhmoscow/khanhthanhHT{/gallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru