Những ý tưởng treo tường

STICKERS - giấy gắn tường là những mẩu giấy hoặc nhựa có nam châm nhỏ dễ gắn trên tường hoặc ở những chỗ dễ thấy, để nhắc chúng ta những ý tưởng ngộ nghĩnh, đơn giản mà sâu sắc. Thí dụ dưới đây là một vài ý tưởng như vậy, các mẩu giấy gắn tường dành cho cơ-đốc nhân. Có thể bạn cũng có những ý tưởng tương tự chăng, bạn có thể thêm vào bằng lời bình luận cho bài viết này được không?

 

Đừng bỏ cuộc. Môi-se cũng từng phải nằm trong thúng trôi sông.

 

Đời có nhiều lựa chọn, vĩnh cửu chỉ có hai. Chọn gì đây?

 

Thuốc chống sâu răng và hôi miệng tốt nhất là Lời Kinh thánh!!!

 

Khi quỳ thì khó ngã hơn nhiều.

 

Những câu “Ngươi chớ …” phần nào là khó hiểu?

 

Lương tâm trong sạch làm gối ngủ được mềm.

 

Nếu mất ngủ hãy đếm lại các phước hạnh.© 1999-2017 Tinlanh.Ru