Cầu xin phải theo ý Chúa

cau-nguyen-theo-y-chuaHọc cầu nguyện kết quả

D. Cầu xin phải theo ý Chúa

Cầu nguyện quan trọng như hơi thở của đời sống thuộc linh, mà hơi thở yếu, tắc thì làm sao đời sống chúng ta thịnh vượng được. Một phần quan trọng trong cầu nguyện là cầu xin, để được sự giải cứu giúp đỡ của Chúa cho đời sống mình.

Khi tôi mới bắt đầu đi theo Chúa, có người vì muốn động viên tôi tập cầu nguyện đã nói như thế này: “Cứ xin cho nhiều vào, vì cậu còn là con đỏ, mà con đỏ thì còn được Chúa thương và cầu gì được nấy, còn về sau này thì dễ như thế nữa đâu...”. Có lẽ đó là suy nghĩ riêng của người đó mà thôi, vì nếu nói như thế thì cần gì phải học tập rèn luyện cho đức tin mình lớn lên, để trưởng thành lên trong Chúa làm gì nữa.
Nhưng ý tưởng “xin gì được nấy” không phải là điều trái ngược với những gì Kinh thánh dạy. Vì Chúa Jê-sus đã từng nói: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).
Vậy mà sao vẫn có người cầu xin rất nhiều mà không được, còn người khác thì vẫn được sự đáp lời thường xuyên?
Có một câu trả lời cho một số các trường hợp cầu nguyện mà không nhận được nêu trên. Đó là nguyên tắc cầu nguyện phải xin những điều theo ý Chúa.

1 Giăng 5:14-15
Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

Trong đoạn Kinh thánh trên sứ đồ Giăng nói rằng, nếu bạn đến cầu nguyện xin Chúa điều gì, mà bạn biết điều đó là đẹp theo ý Ngài (tức là có trong Lời Chúa đã nói đã hứa), thì chúng ta biết chắc là Chúa nghe mình và sẽ ban cho mình được nhận điều mình cầu xin.
Ngược lại, cầu xin mà trái ý Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng thể nào nhận được gì.
Vậy thì sự nhận biết ý Chúa mới vô cùng quan trọng làm sao. Và ý Chúa (nhất là những ý muốn chung liên quan đến mọi người) thì Ngài đã ghi lại trong Kinh thánh cho chúng ta có thể tìm hiểu và biết được. Trách nhiệm tìm hiểu ý Chúa bây giờ là thuộc về chúng ta, mỗi người phải tự biết tìm kiếm ý Chúa cho mình.
Trong một bài viết trước của chuỗi bài về cầu nguyện này, chúng ta đã nhắc đến nguyên tắc “cầu nguyện là phải tin”. Thực tế đức tin là dựa trên Lời Chúa, đức tin của mỗi một cá nhân tương ứng với lượng Lời Chúa, cụ thể hơn là sự tỏ ra của Lời Chúa mà con người đó đã nhận biết được trong lòng. Nhận biết lời Chúa có nói gì liên quan đến điều mình xin, sẽ có sự tin quyết.
Chưa có sự tỏ ra trong lòng, bạn có thể biết rất nhiều Lời Chúa trong đầu, mà lòng vẫn nghi ngờ, nhưng người nghi ngờ thì đừng mong nhận điều gì nơi Chúa:

Gia-cơ 1:6-8
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.


Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp, kể cả các tôi tớ Chúa, cầu xin với sự nghi ngờ. Thông thường sự nghi ngờ lộ ra trong thái độ xin “nếu Chúa muốn”. Nói vậy thì rõ ràng là chưa biết chắc Chúa muốn gì rồi.
Dù vậy, bản tính con người từ khi sinh ra đã nghi ngờ, điều đó cũng tự nhiên thôi, nhưng khi đức tin đến chúng ta phải tập sống với đức tin. Mà đức tin là tin vào Lời Chúa hứa, như hòn đá tảng không bao giờ rung động, vượt trên mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa sẽ chẳng qua đi bao giờ.
Có một lời khuyên tốt từ một tôi tớ Chúa đầy đức tin, ông nói như thế này: “Chẳng thà tôi nghi ngờ sự nghi ngờ của tôi, còn hơn là nghi ngờ lời Chúa”. Cho nên, khi đến với Chúa để cầu xin, trước tiên hãy củng cố cho đức tin mình, bằng cách tìm những lời hứa Chúa trong Kinh thánh về điều mình xin, và hãy thường xuyên tuyên xưng chúng, cho đến khi sự nghi ngờ phải đi hết và lòng bạn đầy đức tin.
Chính vì vậy mà sứ đồ Giăng khẳng định rằng khi biết ý Chúa muốn, với đức tin rõ ràng về điều mình muốn xin, lời cầu xin của bạn sẽ thêm sự dạn dĩ. Sự dạn dĩ cũng là kết quả của đời sống tin kính nữa:

1 Giăng 3:21-22
Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Ðức Chúa Trời: và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài


cau-be-cau-nguyen


Như vậy, nếu bạn yêu mến Chúa thật, thì bạn tìm kiếm ý Chúa và sống theo lời Chúa, khi đó những mong muốn trong lòng của bạn cũng là những điều ngay thẳng đẹp ý Ngài, và bạn xin điều gì thì nhận được điều ấy.
Còn trường hợp bạn là người mới tin nhận Chúa, là “con đỏ”, chưa biết nhiều lời Chúa thì sao? Rõ ràng là lúc đó chưa có nhiều sự dạn dĩ của đức tin được bằng những anh chị em đã nắm chắc lời hứa. Nhưng với lương tâm được tẩy sạch, đầy sự kính sợ Chúa, “con đỏ” vẫn có thể xin Chúa những điều hợp với lương tâm mình, và sẽ nhận được điều mình cầu xin. Vì luật pháp Chúa đã ghi trong lương tâm con người (Rô-ma 2:15), và con người nội tâm mới tái sinh thực sự chỉ mong ước điều công bình phải lẽ (Châm ngôn 12:5).
Nhưng để đạt được những thành công mới trong đời sống cùng đi với Chúa, bạn phải lớn lên trong sự nhận biết ý Chúa (tức là Lời Ngài) để vươn lên đỉnh cao mới trong sự cầu nguyện đầy kết quả của mình. Đó là khi bạn biết những điều Chúa muốn và bạn xin những điều đẹp ý Ngài.
Chúc bạn thành công!

 

Ghi nhớ:
Sống đẹp lòng Chúa sẽ cho ta sự dạn dĩ
Biết ý Chúa sẽ cho ta đức tin
Người “xin gì được nấy” là người sống như Chúa muốn và xin những điều Ngài muốn.

 

(Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va)© 1999-2017 Tinlanh.Ru