Đức Chúa Trời không bị rắc rối với đức tin. Vấn đề là ở chỗ chúng ta có nó hay không?

Đức tin là sự tin tưởng vào lòng chân thật của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài đã nói điều gì đó, có nghĩa là ý Ngài muốn nói thế, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa về những ý định của Ngài. Khi người cha của đứa bé bị quỉ ám hỏi Chúa Jê-sus rằng Ngài có làm được mọi sự không, thì Ngài sửa ông ta ngay lập tức: "Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả" (Mác 9:23).

Một số người quá ư kiêu ngạo về chuyện mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra điều đó không hơn gì nếp nghĩ lành mạnh. Điều mà thật sự đáng kinh ngạc - đó là chuyện Đức Chúa Trời tin vào chúng ta. Đức tin chúng ta thật ra không khó lắm. Đức tin chỉ đơn giản khẳng định: "Ta có điều này cho dù ta không thấy được nó, vì ta có thể thấy được Đức Chúa Trời và ta biết rằng Ngài muốn cho ta có được điều này."

Lời Chúa được ban cho chúng ta để tỏ ra ý định và mong muốn của Đức Chúa Trời, nhưng cái cách mà nhiều người sử dụng nó đã dẫn họ đến sự bối rối. Cần phải có bằng bác học thần học để mà bị bối rối. Đức Chúa Trời đã cần nhiều thời gian để Lời Ngài được ghi chép lại bằng một ngôn ngữ người ta có thể hiểu được, để họ có thể biết được ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời tin tưởng vào Lời của Ngài đến mức trao lại vào tay chúng ta, cho rằng nó là đủ để kế hoạch tình yêu thương vĩ đại của Ngài được hoàn thành. Trong Lời của Ngài có ẩn giấu hạt giống các ý tưởng của Ngài. Sự sống của Ngài ẩn giấu trong Lời của Ngài. Nếu bạn lấy quả thông và trồng nó vào trong rừng sồi, thì sẽ mọc lên cây thông, thậm chí dù nó có nằm trong khung cảnh xa lạ. Cả cái cây ẩn giấu trong hạt giống. Bạn không phải là kết quả của khung cảnh sống hay là nền văn hoá của mình, mà bạn là hạt giống của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tin tưởng vào hạt giống của mình đã được gieo vào lòng những con người, rằng nó sẽ sản sinh ra những con người giống như Đức Chúa Trời.
Bạn có tin điều đó không?

 

T.L. Osborne
(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- Nd. T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru