Người đàn bà hạnh phúc (e-book)

nguoi-dan-ba-hanh-phuc-1Đây là quyển sách rất có giá trị vì nó không phải là lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tế. Đây là từng trải của một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau, giống như từng trải của nhiều người Việt Nam trên con đường theo Chúa.

Tôi hết lòng giới thiệu quí độc giả Việt Nam quyển sách nầy và xin quí vị tiếp tay giới thiệu quyển sách nầy cho nhiều người cùng đọc. Ước mong Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dẫn quí vị đến nguồn hạnh phúc mà chỉ có Chúa Giê-xu có khả năng ban cho những người đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Muốn thật hết lòng.

Lời giới thiệu

Cùng Quí Độc Giả Việt Nam

Kính Thưa Quí Thân Hữu và Tín Hữu Việt Nam:

Một trăm mười năm về trước, ở Đại Hàn không có một tín hữu Tin Lành nào hết. Hầu hết dân chúng theo Khổng Giáo hoặc Phật Giáo. Nhưng ngày nay, khoảng một phần ba dân tộc Nam Hàn tin thờ Chúa. Bảy trong số mười Hội Thánh lớn nhất trên thế giới nằm ở Nam Hàn. Có khoảng 7,000 Giáo sĩ Tin Lành người Đại Hàn đang truyền giáo tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Vì ảnh hưởng của cuộc Chiến Tranh Triều Tiên và áp lực quân sự thường xuyên của Bắc Hàn, các tín hữu Tin Lành ở Nam Hàn đã học cách nương dựa nơi Chúa và hết lòng hầu việc Chúa. Họ thực sự xác tín Chúa Giê-xu là Đấng sống và Ngài là Đấng không hề thay đổi.

Dù sự phát triển của Hội Thánh đang chậm lại do tình hình kinh tế trong vòng mười năm qua, hầu hết các Hội Thánh vẫn giữ những buổi nhóm cầu nguyện 5 giờ sáng của họ. Mức độ dự phần truyền giáo và dâng hiến của họ vẫn được kể là đứng đầu giữa các Hội Thánh ở Á Châu. Sau Thế Chiến Thứ hai, càng ngày càng có nhiều người Đại Hàn di cư đến Hoa Kỳ. Đi đến đâu họ cũng thành lập Hội Thánh. Trong khi người tín hữu Trung Hoa với gần 200 năm lịch sử đã thiết lập được khoảng 1,000 Hội Thánh người Hoa tại Hoa Kỳ; tín hữu người Việt trên 25 năm lịch sử đã xây dựng được hơn 200 Hội Thánh người Việt tại Hoa Kỳ; thì người Đại Hàn với 50 năm lịch sử đã xây dựng được hơn 4,000 Hội Thánh người Đại Hàn tại Hoa Kỳ.

Người tín hữu Đại Hàn đã kinh nghiệm nhiều về Chúa. Họ đã nêu gương sáng thờ phượng và hầu việc Chúa cho nhiều dân tộc trên thế giới. Chúng ta có thể noi gương họ và cùng với họ hiệp tác hầu việc Chúa, đem Tin Lành truyền bá khắp thế giới, để hoàn thành Đại Mạng Lịnh Chúa giao. Tôi có may mắn hiệp tác với một số Hội Thánh và tín hữu Đại Hàn. Nay tôi lại may mắn hiệp tác để chuyển ngữ quyển sách "Người Đàn Bà Hạnh Phúc" của Nữ Mục sư Yoo, Ang Son, từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ. Tôi được khích lệ rất nhiều khi đọc và dịch quyển sách nầy.

Đây là quyển sách rất có giá trị vì nó không phải là lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tế. Đây là từng trải của một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau, giống như từng trải của nhiều người Việt Nam trên con đường theo Chúa.

Tôi hết lòng giới thiệu quí độc giả Việt Nam quyển sách nầy và xin quí vị tiếp tay giới thiệu quyển sách nầy cho nhiều người cùng đọc. Ước mong Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dẫn quí vị đến nguồn hạnh phúc mà chỉ có Chúa Giê-xu có khả năng ban cho những người đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Muốn thật hết lòng.

Chân thành cảm ơn quí vị.
Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Dallas.

 

Người đàn bà hạnh phúc (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru