Làm thế nào để được lên thiên đàng (vui)

Một người chết và lên gặp Thánh đồ Phi-e-rơ ở cửa Chân Trâu trên Thiên đàng. Phi-e-rơ nói với ông ta, “Nào, để tôi giải thích cho anh cách mở cửa ở đây. Anh phải làm sao có đủ tối thiểu 100 điểm để vào được cửa này. Bây giờ anh kể cho tôi tất cả những việc lành anh đã từng làm. Những việc đó sẽ được tính cho anh thành một số điểm nào đó. Nếu anh đủ 100 điểm hoặc nhiều hơn, thì anh được quyền vào.”

“Được rồi,” người đàn ông nói. “Tôi lấy chỉ một vợ và sống hạnh phúc suốt 52 năm. Tôi chẳng bao giờ nhìn ngó người đàn bà nào khác. Tôi hết lòng quan tâm và yêu thương cô ấy.”

 

“Quá tốt,” Phi-e-rơ nói. “Thế thì phải được hai điểm.”

 

“Hmmm,” người đàn ông lên tiếng. “Thế này thì khó hơn là tôi tưởng. Nào, tôi còn đi Hội thánh thường xuyên, dành thời gian tình nguyện phục vụ trong Hội thánh và dâng phần mười đầy đủ.”

 

“Tuyệt vời”, Phi-e-rơ nói. “Đáng được một điểm nữa”.

“Một điểm thôi à!” người đàn ông thốt lên. “Được rồi, được rồi. Tôi còn tham gia chức vụ truyền giảng ở các trại giam trong suốt hai mươi lăm năm. Tôi đến thăm tù nhân, ít nhất một tháng một lần, và truyền giảng về Chúa Jê-sus cho họ.”

 

“Ô!” Phi-e-rơ nói. “Thế thì phải được hai điểm nữa.”

 

“Chỉ hai điểm thôi à!” người đàn ông kêu lên. “Với biểu điểm như thế này, chắc chỉ nhờ ơn Chúa may ra tôi mới vào được cồng này thôi!”

 

“Chính xác!” Sứ đồ Phi-e-rơ cười lớn, “Câu đó được một trăm điểm! Mời anh vào.”

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru