Có ba người tâm sự cùng nhau: Mình ước muốn được người ta nói gì về mình sau khi chết.

Người thứ nhất : Tôi muốn mọi người nói về tôi nhu một bác sỹ giỏi, từng cứu được nhiều người khỏi bệnh.Thêm vào đó ông là người cha người chồng đáng kính.

Người thứ hai: Tôi muốn người ta nói về tôi như một luật sư hùng biện tài ba, từng thắng những vụ ra tòa nổi tiếng. Thêm vào đó ông là người hảo tâm hay giúp đỡ người nghèo khó...


1. Một nhà vô thần Pháp, chống tôn giáo phát biểu trong buổi mít-tinh tại một trang trại Vandei:

- Chúng tôi sẽ giật đổ nhà thờ, đốt Kinh Thánh, sách báo và huỷ phá tất cả những gì mà nhắc lại cho người ta nhớ tới Đức Chúa Trời.

Một nông dân kêu lên từ trong đám đông:

- Nhưng chúng tôi hy vọng là các ông không chọc rụng các vì sao chứ?

Trước câu hỏi đó nhà hùng biện phải lủi mất.


Một lần một cơ-đốc nhân trẻ có lòng muốn tham gia hầu việc Chúa, sau một khoá học Kinh thánh ngắn hạn được mời đến gặp mục sư và các chấp sự trong một buổi nhóm những người hầu việc Chúa. Và khi hết người này đến người khác bắt đầu hỏi anh ta, mặc dù những câu hỏi không hóc búa gì lắm, thì anh này run đến nỗi cảm giác như là đã quên hết những gì mình được học. Một chấp sự thấy thế thì động lòng thương và muốn giúp anh, cho nên đặt một câu hỏi thật đơn giản:

Sống mà không có Đức Chúa Trời thật là khủng khiếp, song chết mà không có Đức Chúa Trời còn khủng khiếp hơn.

"Tín ngưỡng Cơ-đốc sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Nó sẽ tự mình cạn kiệt và sẽ biến mất đi. Không cần phải tranh luận về chuyện đó nữa. Thời gian sẽ chỉ ra là tôi đúng. Chúng tôi bây giờ đã nổi tiếng hơn cả Jê-sus. Tôi không biết là cái gì sẽ biến mất trước - Rock'n'Roll hay là tín ngưỡng cơ-đốc. Jê-sus là một tấm gương thật, nhưng các môn đệ của ông ta chỉ là những kẻ tầm thường..." - những lời này thuộc về John Lennon, ca sĩ của ban nhạc huyền thoại Beatles.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru