Nếu bạn là người thích tìm lý do để bào chữa cho việc không đi nhóm Hội thánh, hãy thử áp dụng các lý do kiểu đó cho những lĩnh vực quan trọng khác trong đời sống mình, có lẽ bạn sẽ thấy những lý do của mình thiếu lô-gích đến như thế nào. Thí dụ nhé: Mười Lý do Để Không Tắm rửa


STICKERS - giấy gắn tường là những mẩu giấy hoặc nhựa có nam châm nhỏ dễ gắn trên tường hoặc ở những chỗ dễ thấy, để nhắc chúng ta những ý tưởng ngộ nghĩnh, đơn giản mà sâu sắc. Thí dụ dưới đây là một vài ý tưởng như vậy, các mẩu giấy gắn tường dành cho cơ-đốc nhân. Có thể bạn cũng có những ý tưởng tương tự chăng, bạn có thể thêm vào bằng lời bình luận cho bài viết này được không?


Tất cả những gì tôi cần biết, tôi đã học được từ bài học chiếc tàu của Nô-ê

 

1 –  Đừng nhỡ tàu

2 – Nhớ là chúng ta cùng trên một chiếc tàu

3 – Phải có kế hoạch trước, lúc Nô-ê xây tàu còn chưa hề có mưa.

4 – Luôn giữ phong độ. Lúc 600 tuổi, có thể ai đó sẽ yêu cầu mình làm một việc gì đó thật lớn.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru