Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

 

Bạn thân mến,

Câu Kinh thánh này thật phổ biến vì thường xuyên được trích dẫn, và thật sự là nó đã gói gọn ý tưởng quan trọng nhất của Tin lành từ Đức Chúa Trời dành cho con người. Hiểu được câu này thì ta sẽ có một một hòn đá chắc chắn trong ngôi nhà đức tin mình xây. Cho nên, chúng ta hãy cùng đọc chậm rãi, vừa đọc vừa suy ngẫm từng chữ trong câu Kinh thánh này, để nắm được ý tưởng sâu sắc của Lời Chúa.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru