Cuộc chiến thuộc linhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ năm (D5):

D5. CUỘC CHIẾN THUỘT LINH

Tác giả: Dean Sherman

 


Cuu Uoc luoc khaoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ ba (B3):

B.3 CỰC ƯỚC LƯỢC KHẢO
Tác giả: Christopher Gornold-Smith


dung-theo-loi-kinh-thanh

 

Bạn thân mến, khi biết rằng có Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo ra thế giới đẹp đẽ này cho loài người vui hưởng sự sống, chúng ta cũng hiểu điều hiển nhiên là Ngài phải có một chương trình tốt lành dành nhân loại.

Câu chuyện sáng thế và lời mở đầu cho chương trình đó do Chúa Trời truyền dạy đã được chép lại thành Kinh thánh (phần Cựu Ước) và được giao cho dân tộc Do-thái gìn giữ nguyên vẹn vậy là đã mấy ngàn năm nay. Nhưng khi Ngài viết tiếp phần kết (phần Tân Ước) của chương trình cứu chuộc, thì đó là dành cho tất cả các dân trên đất vì chúng ta cùng là dòng dõi hậu tự của A-đam.

Thật may mắn được sống trong thời đại cuối, khi chương trình đó đã được Chúa Jê-sus hoàn tất, và đã bày tỏ rõ ràng qua Tin lành mà chúng ta đã nghe và đã tin.


Doi song sieu nhienXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ hai (A2):

A2. ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Tác giả: Dr A. L. Gill


Soi dan boi Duc Thanh LinhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ tám (C8):

C8. ĐƯỢC SOI DẪN BỞI ĐỨC THÁNH LINH

Tác giả: Bayless Conley


© 1999-2017 Tinlanh.Ru