Xin giới thiệu với bạn đọc một quyển sách khám phá về sự hầu việc Chúa đồng đi với chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời của mục sư Claudio Freidzon. Tác giả - mục sư Claudio Freidzon là mục sư chủ nhiệm Hội thánh King Of Kings tại thủ đô Buenos Aires, một Hội thánh đang đóng góp rất nhiều vào phong trào phấn hưng tại Argentina. Trong sách này ông chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để vượt qua đồng vắng khô hạn trong cuộc sống mà đến với nguồn sông nước hằng sống của sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đời sống và sự hầu việc Chúa của mình. Có phải chăng đây là điều mà mỗi một cơ-đốc nhân có lòng yêu mến Chúa đều ao ước...


Xin giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách nhỏ - một lời chứng và là một tấm gương đầy xúc động về sức mạnh ẩn giấu của sự tha thứ. Tác giả - giáo sĩ John Hurston là người thầy đã trực tiếp làm việc cùng mục sư Paul Yonggi Cho trong nhiều năm tháng để gây dựng Hội thánh lớn nhất thế giới hiện nay ở Seoul, Nam Triều Tiên. Nhưng, những sự kiện được kể lại trong quyển sách nhỏ này đã diễn ra trong giai đoạn trước đó. Và khi gia đình mục sư giáo sĩ John Hurston đã vượt qua được thì Chúa đã nâng chức vụ của ông lên một mức mới cao hơn trước.

Xin giới thiệu một quyển sách đặc biệt cần thiết cho đời sống của mỗi một cơ-đốc nhân, những hiểu biết thuộc linh được giãi bày trong sách này là không thể thiếu được để chúng ta có thể trưởng thành trở nên người hầu việc Chúa.

Tác giả - Terry Law là một người hầu việc Chúa được ơn trong lĩnh vực ca ngợi và thờ phượng. Những gì ông chia sẻ ở đây hoàn toàn không phải là lý thuyết đơn thuần, mà là những từng trải và hiểu biết thuộc linh đã giúp chính ông luôn giành phần thắng trong mọi hoàn cảnh, thậm chí cả những đau đớn và mất mát vô cùng to lớn trong đời sống cá nhân của chính ông.


Chúng tôi xin giới thiệu quyển sách kể về cuộc đời của người nữ đầy tớ của Đức Chúa Trời, với tất cả những thất bại, thử thách, khó khăn và những thành công của bà. Cuộc đời của người phụ nữ đã dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời... Bà đã giới thiệu Đức Thánh Linh cho những thế hệ chúng ta trong thời kỳ cuối cùng trong một quan hệ gần gũi và mật thiết đầy sức sống và quyền năng ...

Các bạn có thể đọc hoặc download theo link dưới đây


Xin giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách do mục sư Paul Yonggi Cho viết về cách "Giải quyết các nan đề của cuộc sống". Như chúng ta thấy theo tên gọi của nó, đây là một quyển sách đặc biệt cần thiết cho đời sống cơ-đốc thành công. Nhiều kinh nghiệm sống tin theo Lời Chúa do mục sư Cho chia sẻ sẽ giúp bạn rất nhiều để vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống cơ-đốc hàng ngày. Và nếu nó có thể giúp được cho bạn, thì cũng có thể giúp bạn giúp đỡ được người khác nữa ...

© 1999-2017 Tinlanh.Ru